Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vælg dit nye menighedsråd tirsdag 15. september

Tirsdag den 15. september afholdes over hele landet valg til det lokale menighedsråd. Det gør vi således også i Fredensborg Provstis syv sogne.

Valget foregår ved en valgforsamling

Det vil i korthed sige, at alle folkekirkemedlemmer, der gerne vil afgive en stemme på de personer, de ønsker skal udgøre sognets ledelse de næste 4 år, gør det ved valgsforsamlingen den 15. september.

Præsentation af kandidaterne

Måske ved du ikke, hvem du skal stemme på? Derfor vil alle de opstillede kandidater være til stede, hvor de hver især kort kan fortælle, hvem de er, og hvad de står for.

Overvejer du selv at stille op?

Der er allerede en del kandidater at vælge imellem, dels fra det nuværende menighedsråd. Dels andre fra sognet som gerne vil stille op. Hvis du også gerne vil bidrage til kirkens vigtige arbejde i menighedsrådet, så kan du nå det endnu. Du kan fortælle os det på selve valgforsamlingsmødet, men også gerne inden.

Kender det nye råd, inden vi skilles

På valgforsamlingen tælles stemmerne op med det samme. Inden mødet er slut, har vi listen med medlemmerne af det kommende menighedsråd og listen med dem, der er valgt som stedfortrædere. Dermed er det nye menighedsråd valgt med mindre, der er indsigelser inden en bestemt tidsfrist.

Dagsorden for valgforsamlingen den 15. september

Uanset, hvilken af provstiets syv sogne, du bor i, er dagsordenen for valgforsamlingen den samme:

 1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 5. Kandidaternes egen præsentation.
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 12. Eventuelt.

Vil du være med til at

Give kristendommen de bedste vilkår i sognet

Gøre det naturligt for alle at benytte kirken

Skabe rammerne for det kristne fællesskab i glæde og sorg

Fastholde de kristne værdier i samfundet

Sikre de bedste arbejdsbetingelser for kirkens præster

Sikre, at kirke, kirkegård og sognets bygninger er velholdte

Så er det måske nu, du skal melde dig ved fanerne og lade dig opstille til menighedsrådsvalget. 

Hvad laver et menighedsråd?

Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet. Hovedopgaverne er:

 • At administrere kirkens bygninger, dvs. kirker, kirkegårde, præstegårde og sognegårde
 • At forestå sognets økonomi gennem budgetter, regnskaber og økonomistyring
 • At medvirke ved ansættelse af sognets præster
 • At være arbejdsgiver for kirkens ansatte ud over præsterne
 • At deltage i valg af provstiudvalg og stiftsråd
 • At styrke kirkens liv og vækst
 • At synliggøre kirken og dens arbejde

Måske har du også lyst til at varetage en af de spændende poster i rådet: Formand, næstformand, kasserer, kirkeværge (ansvar for kirkens bygninger), kontaktperson (kontakten til medarbejderne), ligesom du kan deltage i eller være formand for nogle af rådets udvalg. 

I hvilket sogn hører jeg hjemme?

Find dit sogn ved at klikke på kortet eller ring og spørg kirkekontoret i det sogn, hvor du mener at høre til.

Asminderød sogn: fredensborgkirkerne.dk Telefon: 48 48 41 31
Grønholt sogn: fredensborgkirkerne.dk Telefon: 48 48 41 31
Humlebæk sogn humlebækkirke.dk Telefon: 49 19 06 15
Hørsholm sogn: horsholmkirke.dk Telefon: 45 86 00 97
Karlebo sogn: karlebosogn.dk Telefon: 49 14 55 84
Kokkedal sogn: kokkedalkirke.dk Telefon: 45 86 00 97
Rungsted sogn: rungstedkirke.dk Telefon: 45 86 00 97

 

Ophavsret: