Vil du være med til at

Give kristendommen de bedste vilkår i sognet

Gøre det naturligt for alle at benytte kirken

Skabe rammerne for det kristne fællesskab i glæde og sorg

Fastholde de kristne værdier i samfundet

Sikre de bedste arbejdsbetingelser for kirkens præster

Sikre, at kirke, kirkegård og sognets bygninger er velholdte

Så er det måske nu, du skal melde dig ved fanerne og lade dig opstille til menighedsrådsvalget. 

Kom til orienteringsmødet tirsdag 9. juni i dit sogn

Start med at deltage ved orienteringsmøde om valget i dit sogn tirsdag 9. juni. Her kan du høre mere om menighedsrådets spændende opgaver og planer samt stille spørgsmål til det siddende menighedsråd og dine præster. 

Selve menighedsrådsvalget foregår ved en valgforsamling tirsdag 15. september, så du har god tid til at overveje, om du vil stille op til valget. Men start med at komme til orienteringsmødet. 

(Datoen for orienteringsmødet var oprindeligt sat til 12. maj, men er flyttet over hele landet grundet cov19.)

Samme dagsorden for alle orienteringsmøder

 Orienteringsmøderne over hele landet ligger samme dag og følger samme dagsorden, men tidspunkterne på dagen varierer. Klik her og se, hvor og på hvilket klokkeslet det foregår i dit sogn.

 1. Velkomst ved menighedsrådet.
 2. Valg af dirigent.
 3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
 4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
 5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
 6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
 7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
 8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september. 

Hvad laver et menighedsråd?

Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet. Hovedopgaverne er:

 • At administrere kirkens bygninger, dvs. kirker, kirkegårde, præstegårde og sognegårde
 • At forestå sognets økonomi gennem budgetter, regnskaber og økonomistyring
 • At medvirke ved ansættelse af sognets præster
 • At være arbejdsgiver for kirkens ansatte ud over præsterne
 • At deltage i valg af provstiudvalg og stiftsråd
 • At styrke kirkens liv og vækst
 • At synliggøre kirken og dens arbejde

Måske har du også lyst til at varetage en af de spændende poster i rådet: Formand, næstformand, kasserer, kirkeværge (ansvar for kirkens bygninger), kontaktperson (kontakten til medarbejderne), ligesom du kan deltage i eller være formand for nogle af rådets udvalg. 

I hvilket sogn hører jeg hjemme?

Find dit sogn ved at klikke på kortet eller ring og spørg kirkekontoret i det sogn, hvor du mener at høre til.

Asminderød sogn: fredensborgkirkerne.dk Telefon: 48 48 41 31
Grønholt sogn: fredensborgkirkerne.dk Telefon: 48 48 41 31
Humlebæk sogn humlebækkirke.dk Telefon: 49 19 06 15
Hørsholm sogn: horsholmkirke.dk Telefon: 45 86 00 97
Karlebo sogn: karlebosogn.dk Telefon: 49 14 55 84
Kokkedal sogn: kokkedalkirke.dk Telefon: 45 86 00 97
Rungsted sogn: rungstedkirke.dk Telefon: 45 86 00 97

 

Ophavsret: