Asminderød Kirke, Asminderød Sogn

Udgivet fre d. 14. jun 2019, kl. 10:00
Kirker i sognet

Find den på GoogleMaps

Link til sognets hjemmeside

Asminderød Kirke er én af sognets to kirker. Ved stiftets oprettelse var Asminderød-Grønholt pastorat betjent af to præster, hvor sognepræsten boede i Asminderød, mens den residerende kapellan boede i den tidligere skole i Grønholt. Indtil 1968 var der stadig forpagtning på præstegården i Asminderød, hvor præsten var berettiget til at hente mælk ved stalddøren og til en halv gris årligt. Bjarne Wulff tiltrådte som præst i pastoratet i 1968, hvor han fik bolig i Grønholt præstegård.

Lars Tjalve tiltrådte i 1976, og de to havde et næsten perfekt samarbejde, indtil Bjarne Wulff fratrådte i 2008. Hedda Salomonsen kom til som hjælpepræst i 1998 – i begyndelsen på halv tid, men i 2008 lykkedes det at få stillingen opnormeret.

I Grønholt var der ved stiftets oprettelse en konfirmandstue i præstegården – et af de gamle klasseværelser. I Asminderød klarede man sig med en lille konfirmandstue indrettet i et tidligere grisehus, der hørte til præstegården. Men da landbruget blev nedlagt, fik menighedsrådet den idé at lade forpagterlængen indrette til sognegård. Den stod færdig i efteråret 1977 inden for rammerne af den gamle længe fra 1790.

Ophavsret: