Nivå Kirke, Karlebo Sogn

Udgivet fre d. 14. jun 2019, kl. 04:50
Kirker i sognet

Find den på GoogleMaps

Link til sognets hjemmeside

Nivå Kirke er én af sognets tre kirker.

Karlebo er provstiets største sogn med 13.272 folkekirkemedlemmer, 3 kirker, 2 kirkegårde, 2 sognegårde, 1 stort menighedslokale (»Længen«), 3 præstegårde, 1 tjenestebolig samt 4 fuldtidspræster og en halvtidspræst. I de 50 år, der er gået siden Helsingør Stift blev oprettet, har sognet ud over den gamle Karlebo Kirke fra 1100-tallet og den nyere Nivå Kirke fra 1910 fået bygget Egedal Kirke og sognegård, som indviedes den 3. juni 1990. Det er en kirke udført i gule, rødflammede, blødstrøgne teglsten med murflader, der brydes af vandrette, hvidglaserede bånd. Kirkerummet er udført som et klassisk processionsrum, hvidkalket med en nænsom markering af de hvide bånd fra det ydre murværk.

Efter ønske fra det daværende menighedsråd er alle bygningsmaterialer en afspejling af dansk håndværkstradition med tegl på vægge, klinker på gulv samt loft og bænke i træ. Der er 196 faste bænkepladser. Kirken er tegnet af arkitekterne Fogh og Følner.

Der var stor debat om bygningen af Egedal Kirke i slutningen af 1980’erne. I dag har både kirken og sognefløjen imidlertid vist sin berettigelse. Kirken er ud over højmessen og de kirkelige handlinger i øvrigt rammen om et højt aktivitetsniveau, der omfatter alt fra juniorklub til ældregudstjenester.

Herudover fik sognet bygget Sognegården beliggende i Nivå, der blev indviet i 1984. Det er i den ende af det store Karlebo Sogn, at befolkningen nu befinder sig i forhold til tidligere, hvor sognets liv var centreret omkring Karlebo Kirke og landsby. Et forhold, der især skyldes en nærmest eksplosiv tilflytning til dette område i 60’erne og 70’erne. Indtil 1973 havde Karlebo Sogn kun 1 præst! Først i 1975 lykkedes det at blive 2. I 1978 blev man 3, og endelig i slutningen af 80’erne kom man op på de 4 fuldtidsansatte præster, man har i dag. Derudover råder sognet over en 50% stiftsvikarpræst.

Ophavsret: