Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Rungsted Kirke, Rungsted Sogn

Rungsted Kirke, Rungsted Sogn
Udgivet lør d. 27. jun 2015, kl. 22:54
Kirker i sognet

Find den på GoogleMaps

Link til sognets hjemmeside

Fra kirkens indvielse den 12. maj 1907 og frem til maj 1971 fungerede kirken i Rungsted som Hørsholm Sogns annekskirke. Hørsholm (Rungsted) Sogn rådede over 3 præster, der på skift holdt højmesse i de to kirker, hver søndag. Hvad de kirkelige handlinger angik, forsøgte man i videst mulig omfang at benytte Rungsted Kirke, når henvendelsen kom fra folkekirkemedlemmer, der boede i »Rungstedhjørnet« af Hørsholm Sogn. I løbet af 50’erne og 60’erne var tilflytningen til det attraktive Rungsted-område imidlertid blevet så stor, at ønsket om et selvstændigt sogn begyndte at røre på sig. Hørsholm menighedsråd tog derfor kontakt til de kirkelige myndigheder, der straks gik i gang med at lægge en ny sognegrænse, så man i foråret 1971 ved kgl. resolution kunne erklære Rungsted Sogn for selvstændigt.

Sognets første præst, Svend Biørn, efterfølges i 1989 af Hans-Henrik Nissen. I 1992 knyttes en 50 % præstestilling til sognet, et embede, der udvides til en fuldtids sognepræstestilling, da embedet som provst for Fredensborg Provsti overgår til Rungsted Sogn den 1. oktober 2007.

I 2012 knyttes en 50% stilling til provstiet, med særlige opgaver i Rungsted og Hørsholm sogne.

Nævneværdige ændringer i sognets bygningsmasse: Sognepræsteboligen udvides med en konfirmandstue i 1974. En tilbygning, der udvides yderligere i forbindelse med kirkens 100 års jubilæum i 2007. Køb af præstegård 2 i 1998, da halvtids sognepræstestillingen udvides med en halvtidsansættelse som hospitalspræst på Hørsholm Sygehus. Hospitalspræstestillingen nedlægges i 2007 pga. omstruktureringer på sygehusområdet.