Humlebæk Kirke, Humlebæk Sogn

Udgivet fre d. 14. jun 2019, kl. 08:00
Kirker i sognet

Find den på GoogleMaps

Link til sognets hjemmeside

Humlebæk Sogn bliver et selvstændigt sogn med egen præst og menighedsråd i 1933. Indtil da fungerede Humlebæk Kirke og dets befolkning som annekssogn under Asminderød Sogn. Fra midten af 1950’erne vokser byen voldsomt, så den 19. marts 1976 lykkes det menighedsrådet at få oprettet et hjælpepræstembede, et embede der allerede i 1977 omdannes til en fuldtids sognepræstestilling.

Sognegården eller »Konfirmandgården« bygges ligeledes i 1983. Den ligger ikke ved kirken, men befinder sig i udkanten af sognet, for det er dér folk bor. Indtil sognegårdens opførelse fungerede konfirmandstuen ved præstegården som forsamlings- og mødested.

I 1957 henstiller Kirkeministeriet til menighedsrådet, at det skal søge kommunalbestyrelsens tilslutning til, at der i forbindelse med den øvrige byplanlægning i sognet, udlægges et areal af tilstrækkelig størrelse til en fremtidig assistenskirkegård, der kan aflaste den gamle Humlebæk kirkegård. Menighedsrådet køber et areal, som ligger på Biviumgårds jord. På kirkegården bliver der opført et kapel, som står færdigt i februar 1976. Det er et smukt kapel, som desværre ikke er blevet en integreret del af menighedslivet, idet den forventede byudvikling aldrig blev så omfattende, som man forestillede sig i slutningen af 50’erne. Som et led i at vende denne udvikling opførte menighedsrådet sognets anden præstegård i et hjørne af den naturskønne Torpen kirkegård i sommeren 2010.

Kommentarer

acoheriwahola
http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor <a href="http://cheapest-priceventolinonline.net/">cheapest-priceventolinonline.net.ankor</a> http://levitra-online-cheap.net/
Ophavsret: