Hørsholm Kirke, Hørsholm Sogn

Udgivet fre d. 14. jun 2019, kl. 07:00
Kirker i sognet

Find den på GoogleMaps

Link til sognets hjemmeside

Hørsholm Sogn var indtil 1971 et stort sogn med Rungsted som østlig forlægning og annekskirke. Til sognet var knyttet en sognepræst samt en residerende kapellan. I 1961 tilførtes endvidere en hjælpepræstestilling. Som for de øvrige sognes vedkommende langs Øresundskysten tager tilflytningen for alvor fart i 1960’erne (Befolkningstallet er fordoblet i løbet af de sidste 50 år), og for at kunne betjene de mange konfirmander bygges i 1968 en konfirmandstue i tilknytning til præstegården i Rungsted. Af samme grund udskilles området omkring Rungsted Kirke som selvstændigt sogn i 1971 og tilsvarende Kokkedal i 1982.

I forbindelse med præsteskifte i 1987 skulle der anskaffes en præstebolig (tidligere præst havde haft egen bolig). Samtidig var sognet på udkig efter en passende grund til en sognegård til erstatning for det efterhånden nedslidte privatejede Hørsholm Menighedshus. Et stort ønske var at komme så tæt på Hørsholm Kirke som muligt. Trods adskillige henvendelser til grundejerne i nærheden af kirken, var det ikke lykkedes at komme »helt tæt på«. Da kommer i sommeren 1987 Rungstedvej 10 til salg, og samtidig er der stor sandsynlighed for at Rungstedvej 8 også vil komme til salg.

Rungstedvej 10 bliver anskaffet som præstebolig (afhændet af MR i 2011), og kort efter erhverves også Rungstedvej 8. Planerne om at virkeliggøre en sognegård på disse to grunde går i gang. Efter udarbejdelse af byggeprogram undersøger menighedsrådet en sidste gang mulighederne for at komme nærmere kirken, hvilket lykkes, og siden er Sognegården med Henning Larsen som arkitekt bygget og indviet 2007.

I forbindelse med forberedelserne til udskillelsen af Kokkedal Sogn som selvstændigt sogn, skete der en konsolidering også på præstesiden med klare angivelser af distrikter, således at der efter delingen i 1989 ville være 3 præster i Hørsholm og 1 præst i Kokkedal.

Ophavsret: