Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kokkedal Kirke, Kokkedal Sogn

Kokkedal Kirke, Kokkedal Sogn
Udgivet fre d. 14. jun 2019, kl. 05:00
Kirker i sognet

Find den på GoogleMaps

Link til sognets hjemmeside 

Overvejelser om antallet af sogne i Hørsholm Kommune og placeringen af eventuelle nye kirker begyndte for alvor i midten af 1960’erne. Der var bygget mange parcelhuse i Hørsholm Sogns nordlige ende, og da kommunen solgte arealerne allernordligst til DAB, lå det klart, at der ville komme ca. 700 nye boliger. Der måtte derfor tages initiativer til, at en kommende kirke fik en naturlig plads i planerne om udbygningen. Det første skridt, menighedsrådet i Hørsholm tog i den forbindelse, var at anskaffe en præstebolig, samt at bede præsten arbejde for at skabe en menighed i området. I salgsaftalen mellem DAB og Hørsholm kommune indgik, at DAB vederlagsfrit skulle stille en grund til rådighed for et kommende kirkebyggeri. Men, som med så meget andet, skulle der også i denne sag gå lang tid. De første år holdt man gudstjeneste en gang om måneden i et af bebyggelsen Ådalsparkens selskabslokaler. Den 9. september 1973 indviede biskop J.B. Leer Andersen en vandrekirke på den afsatte grund, og endelig den 17. januar 1982 kunne Kirkeministeriet give sin tilladelse til at »foretage den højtidelige indvielse af den ny opførte kirke i Hørsholm Sogn«, en spændende kirke, tegnet af arkitekt Holger Jensen, som i 1984 blev udvidet med en tilbygget sognegård.

Den 3. november 1989 udskiltes Kokkedal Sogn endeligt fra Hørsholm Sogn. I 1997 knyttedes endvidere en 50 % sognepræst til sognet, et embede, som siden er udvidet til en fuldtidsstilling.