Snart er der menighedsrådsvalg - støt din kirke

Udgivet tir d. 25. feb 2020, kl. 22:47
Nyt fra provstiet

Kære medlem af folkekirken

I efteråret afholdes valg i folkekirken. Da skal medlemmer som du sikre, at der bliver valgt gode og velfungerende menighedsråd Det sker hvert 4. år og er derfor noget, du sikkert sjældent skænker mange tanker. For kirken, ja, den er der vel bare? Den ligger, hvor den altid har ligget. Kirkeklokken ringer morgen og aften; gudstjenester bliver afholdt; børn bliver døbt og konfirmeret; brudefolk viet, og vi tager afsked med vore kære. Og sandt er det, at sådan er det, og Gud ske tak og lov for det. For kirken er ingen naturlov - men som alle andre foreninger noget, der skal drives og holdes ved lige. Og uden kærlighed til kirken, uden frivillige, uden menighedsråd ingen kirke. I hvert fald ikke som vi kender og holder af den i Danmark.

Samme opgave - stor forskellighed

Sognene i Fredensborg Provsti, som denne avis henvender sig til, står foran en ny 4 årig periode, og som du kan se, er det 7 temmelig forskellige sogne både i størrelse og indhold, selv om opgaven er den samme. Nemlig at sikre de bedste rammer for at det kristne budskab kan lyde i glæde som i sorg. Folkekirken er før noget andet et trossamfund. Det består af levende stene, som Grundtvig forstod at sige det. Det afgørende er således ikke de fysiske rammer, selv om de selvfølgelig også er vigtige, men at kristne mennesker får mulighed for at samles med glæde, og fordi man synes, det er livsvigtigt, at evangeliet til tro, håb og kærlighed bliver forkyndt.

Du har ansvaret. Kirken er dig og mig

Derfor er det heller ikke staten eller for den sags skyld præsten, der er kirken. Kirken er ikke en forening, som man har folk til at tage sig af. Nej, kirken er dig og mig. Kirken er bygget på frivillighed og engagement – og fordi man synes, det er vigtigt, at vi har en kirke. 

Hvis du også synes det, så klik dette link og læs mere om menighedsrådsvalget. Måske får du lyst til at stille op til valget.

Venlig hilsen

Provst Hans-Henrik Nissen

Fredensborg Provsti

Ophavsret: