Hørsholm Kirkegård

Kirkegårdens regnskab er konsolideret i Hørsholm kirkekasses regnskab.

Fra regnskabsår 2018 vil Hørsholm Kirkegårdens regnskab fremstå som selvstændigt regnskab.
 


 

Ophavsret: