Provsten

Provst Hans-Henrik Nissen

Provsten er en tilsynsmyndighed med provstiets præster og er sammen med provstiudvalget tilsynsmyndighed med menighedsrådene. Tilsyn kan her bedst forstås som en myndighed, der skal vejlede og rådgive og se til, at menighedsrådenes beslutninger og forvaltning er i overensstemmelse med gældende lovgivning. På samme måde skal provsten vejlede og rådgive sine kolleger, præsterne og se til, at de i deres forkyndelse og forvaltning af præsteembederne følger kirkens bekendelse og gældende lovgivning.

Provst Hans-Henrik Nissen
Bolbrovej 10B
2960 Rungsted Kyst
Telefon: 2099 2708
E-mail: fredensborg.provsti@km.dk hhn@km.dk 

Ophavsret: