Nordsjællands Juniorkor

Nordsjællands Juniorkor består af ca. 25 piger og drenge fra 3-7. klassetrin. Der er ingen optagelseskrav eller forventning om sangerfaring. Juniorkoret øver i Hørsholm under ledelse af Cille Buch.

Juniorkorets koncertkalender

23
MAJ

Junior- og Ungdomskor på Plænen i Tivoli

Dato: 
Lørdag d. 23. maj 2020, Kl. 12:05 til kl. 12:20
Nordsjællands Juniorkor og Ungdomskor
Gratis, hvis du er i Tivoli

13
JUN

Stor fælles korkoncert for Nordsjællands Børnekor, Juniorkor, Ungdomskor og Fredensborg Slotskirkes Pigekor

Dato: 
Lørdag d. 13. juni 2020, Kl. 15:00 til kl. 16:00
Kirke Alle 1, 2970 Hørsholm, Danmark
Nordsjællands Korskoles kor og Fredensborg Slotskirkes Pigekor

Tilmeld til Juniorkoret

Benyt linket og indsend din tilmelding  til Nordsjællands Juniorkor nu for korsæsogen 2019/2020.

Tilmeld og betal her!

Korleder og dirigent Cille Buch

Cille Buch er leder af Nordsjællands Junior og Ungdomskor samt dirigent for Fredensborg Slotskirkes Pigekor.

Uddannet sanger fra Det Kgl. Danske Musik konservatorium, hvorfra hun debuterede fra Solistklassen i foråret 2011.

Cille Buch er meget optaget af arbejdet med udviklingen af unge stemmer og fungerer til daglig som sangpædagog for DR Radio Pigekoret samt DR Juniorkoret. Hun er dirigent for Fredensborg Slotskirkes Pigekor, Fredensborg Provstis Koncertkor og Juniorkor. Derudover drager Cille ofte rundt i Danmark som sangunderviser og coach for kordirigenter og kor. Som underviser arbejder Cille meget kropsligt og har som udgangspunkt, at man lærer sin stemme at kende ved at afprøve dens grænser og turde slippe den fri. ”Mange børn tror fejlagtigt, at man skal pusse nusse synge, når man synger i kor. Det tror jeg ikke på. At synge i kor kræver disciplin og kontrol, men det kræver også vildskab, mod og tillid. Tillid til at det er ok at synge forkert, at stemmen er smuk nok, og at man er god nok til at bruge sine ører og fortælle fede historier med musik. Det er mit job at indgyde børnene den tillid og give dem det mod. Et job jeg ELSKER!!”

Udover dette har Cille en sideløbende karriere som opera og koncertsanger. Bl.a. er hun én af hovedkræfterne bag Musikteater SaltoMortale, der producerer klassiske musikforestillinger for børn. www.saltomortale.dk

”Ved at producere og selv medvirke i operaproduktioner for børn og unge går jeg skridtet videre ved at vise børnene, at opera og sang faktisk er noget, der kan føres videre på et højere plan. Børnene ser forestillingerne, og bagefter har de muligheden for selv at lære de teknikker, der ligger bag operaen. Det ophæver noget af distancen og gør operaen mere vedkommende og tæt på. Det er min mission..” Konkakt Cille.

Spilleregler for at være med i Nordsjællands Juniorkor

Hvem kan være med

Nordsjællands Juniorkor består af ca. 25 piger og drenge fra 3.-7. klassetrin. Der er ingen optagelseskrav eller forventning om sangerfaring.

Se vedtægter for korsamarbejdet.

Niveau

Juniorkoret er for piger og drenge fra 3. - 7. klasse, der ønsker at lære at synge og optræde sammen med andre i kor. Det kræver ingen forkundskaber at deltage i Juniorkoret, og man skal ikke have sunget i børnekoret. I Juniorkoret lærer man:

  • At synge rent sammen med andre
  • At udvikle sin stemme på en sund og udfordrende måde
  • Node- og rytmelære samt solfege-sang
  • At følge en dirigent
  • Flerstemmig sang
  • Blandet repertoire. Både klassisk/rytmisk, kirkelig/verdslig musik

Juniorkoret optræder ved børne- og familiegudstjenester i provstiets kirker i forbindelse med fx Halloween, Julekoncerter, Forårskoncerter.

Juniorkoret er trinbræt til flere kor

Fra 5. klasse kan man søge ind i Ungdomskoret, som er en overbygning til Juniorkoret. Hertil er der optagelsesprøve. Læs mere under Ungdomskoret.

Fra 8. klasse, eller når man når det rette niveau, kan man som Juniorkorsmedlem søge optagelse i Fredensborg Slotskirkes Pigekor. Læs mere om Fredensborg Slotskirkes Pigekor på Facebook.

Øvetidspunkt og sted

Torsdag kl. 16.30 - 18.00 i Hørsholm sognegård, Barakstien 2, 2970 Hørsholm

Datoer for korprøver og optrædener vil løbende blive opdateret, således at man altid kan holde sig orienteret. Når barnet er tilmeldt, vil en oversigt med datoer for korprøver og optrædener, såvel som senere ændringer, blive tilsendt via mail.

Mødepligt

Der er mødepligt til såvel korprøver som koncerter/optrædener, og børnene bedes møde til korprøver/optrædener i så god tid, at de er klar, når prøven begynder, og børnene bedes have spist et let måltid mad forinden. For koncerter/optrædener aftales mødetidspunkt individuelt.

Afbud og sygdom

Eventuelle afbud til korets aktiviteter skal gives i så god tid som muligt og kan normalt kun gives af barnets forældre til korlederen via mail eller pr. telefon. Det er derfor ikke muligt at sende et afbud via et andet kormedlem.

Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk ved sæsonafslutning, og tilmelding skal fornys ved næste sæson. Udmeldelsen midt i sæsonen skal ske skriftligt pr. mail eller brev fra én af barnets forældre og kan ikke ske pr. sms.

Korlederen kan træffe beslutning om at udmelde et barn, hvis barnet ikke møder til korprøver og optrædener eller i øvrigt har en adfærd, der gør det umuligt at undervise.

Korleder

Dirigent og korleder Cille Buch
Telefon: 6029 3860
E-mail: fredensborgkor@hotmail.com

Tilmelding

Deltagelse i korets aktiviteter er gratis, men der opkræves et årligt tilmeldingsgebyr til dækning af administrationsomkostninger. Tilmelding er obligatorisk og skal foretages hvert år og gælder for hele sæsonen (august - maj).

Ønskes det, at barnet skal begynde korundervisningen efter sæsonstart, kan dette kun ske efter aftale med den korlederen.

Tilmelding til Nordsjællands Juniorkor med samtidig betaling af kr. 300,-

Ophavsret: