Nordsjællands Ungdomskor

Nordsjællands Ungdomskor er et ekstra tilbud for piger og drenge i 5-7. klasse, der ønsker at synge i kor og solistisk. For at synge i Ungdomskoret, skal du bestå en optagelses prøve. Koret øver i Asminderød og ledes af Cille Buch. Koret omfatter ca. 25 meget dygtige sangere.

Ungdomskorets koncertkalender

23
MAJ

Junior- og Ungdomskor på Plænen i Tivoli

Dato: 
Lørdag d. 23. maj 2020, Kl. 12:05 til kl. 12:20
Nordsjællands Juniorkor og Ungdomskor
Gratis, hvis du er i Tivoli

13
JUN

Stor fælles korkoncert for Nordsjællands Børnekor, Juniorkor, Ungdomskor og Fredensborg Slotskirkes Pigekor

Dato: 
Lørdag d. 13. juni 2020, Kl. 15:00 til kl. 16:00
Kirke Alle 1, 2970 Hørsholm, Danmark
Nordsjællands Korskoles kor og Fredensborg Slotskirkes Pigekor

Tilmeld til Ungdomskoret

Benyt linket og indsend din tilmelding  til Nordsjællands Ungdomskor nu for korsæsogen 2019/2020.

Men kontakt Cille, inden du gør det på fredensborgkor@hotmail.com

Tilmeld og betal her!

Korleder og dirigent Cille Buch

Cille Buch er leder af Nordsjællands Junior og Ungdomskor samt dirigent for Fredensborg Slotskirkes Pigekor.

Uddannet sanger fra Det Kgl. Danske Musik konservatorium, hvorfra hun debuterede fra Solistklassen i foråret 2011.

Cille Buch er meget optaget af arbejdet med udviklingen af unge stemmer og fungerer til daglig som sangpædagog for DR Radio Pigekoret samt DR Juniorkoret. Hun er dirigent for Fredensborg Slotskirkes Pigekor, Fredensborg Provstis Koncertkor og Juniorkor. Derudover drager Cille ofte rundt i Danmark som sangunderviser og coach for kordirigenter og kor. Som underviser arbejder Cille meget kropsligt og har som udgangspunkt, at man lærer sin stemme at kende ved at afprøve dens grænser og turde slippe den fri. ”Mange børn tror fejlagtigt, at man skal pusse nusse synge, når man synger i kor. Det tror jeg ikke på. At synge i kor kræver disciplin og kontrol, men det kræver også vildskab, mod og tillid. Tillid til at det er ok at synge forkert, at stemmen er smuk nok, og at man er god nok til at bruge sine ører og fortælle fede historier med musik. Det er mit job at indgyde børnene den tillid og give dem det mod. Et job jeg ELSKER!!”

Udover dette har Cille en sideløbende karriere som opera og koncertsanger. Bl.a. er hun én af hovedkræfterne bag Musikteater SaltoMortale, der producerer klassiske musikforestillinger for børn. www.saltomortale.dk

”Ved at producere og selv medvirke i operaproduktioner for børn og unge går jeg skridtet videre ved at vise børnene, at opera og sang faktisk er noget, der kan føres videre på et højere plan. Børnene ser forestillingerne, og bagefter har de muligheden for selv at lære de teknikker, der ligger bag operaen. Det ophæver noget af distancen og gør operaen mere vedkommende og tæt på. Det er min mission..” Konkakt Cille.

Spilleregler for at være med i Nordsjællands Ungdomskor

Hvem kan være med

Nordsjællands Ungdomskor er et ekstra tilbud for piger og drenge i 5. klasse - 7. klasse, der ønsker at synge i kor og solistisk. For at synge i Ungdomskoret skal du bestå en optagelsesprøve. 

Se vedtægter for korsamarbejdet.

Niveau

I Ungdomskoret arbejdes med:

  • stemmetræning
  • tekstudtale
  • noder og rytmer
  • klang
  • flerstemmighed
  • solistiske indslag
  • blandet repertoire. Både klassisk/ rytmisk, kirkelig/ verdslig musik.

Ungdomskoret optræder ved gudstjenester i Fredensborg Provstis kirker, samt i kulturhuse og på gågader.

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven omfatter følgende:

  • 2 vers udenad af en selvvalgt dansk sang (ikke en popsang)
  • 1. vers udenad af I østen stiger solen op
  • Derudover vil du evt. blive prøvet i enkle stemmeøvelser for at vurdere stemmens fleksibilitet.

Øvetidspunkt og sted

Korsæson 2019/2020 (fra 20. august 2019)

Asminderød Sognegård: tirsdage, 16.15-18.00

Datoer for korprøver og optrædener vil løbende blive opdateret, således at man altid kan holde sig orienteret. Når sangeren er tilmeldt, vil en oversigt med datoer for korprøver og optrædener, såvel som senere ændringer, blive tilsendt via mail.

Mødepligt

Når man synger i Ungdomskoret, forventes man som udgangspunkt at deltage i alle korprøver, øvelørdage og koncerter, da dette er udgangspunktet for korets høje standard.

Afbud og sygdom

Eventuelle afbud til korets aktiviteter skal gives i så god tid som muligt og kan normalt kun gives af sangerens forældre til korlederen via mail eller pr. telefon. Det er derfor ikke muligt at sende et afbud via et andet kormedlem.

Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk ved sæsonafslutning, og tilmelding skal fornys ved næste sæson. Udmeldelsen midt i sæsonen skal ske skriftligt pr. mail eller brev fra én af sangerens forældre og kan ikke ske pr. sms.

Korlederen kan træffe beslutning om at udmelde et medlem, hvis vedkommende ikke møder til korprøver og optrædener eller i øvrigt har en adfærd, der gør det umuligt at undervise.

Korleder

Dirigent og korleder Cille Buch
Telefon: 6029 3860
E-mail: fredensborgkor@hotmail.com

Tilmelding

Ønsker du at søge optagelse Ungdomskoret, bedes du først skrive en mail til dirigent Cille Buch: fredensborgkor@hotmail.com

Deltagelse i korets aktiviteter er gratis, men der opkræves et årligt tilmeldingsgebyr til dækning af administrations-omkostninger. Tilmelding er obligatorisk og skal foretages hvert år og gælder for hele sæsonen (august - maj).

Tilmelding til Nordsjællands Ungdomskor med samtidig betaling af kr. 500. Men først efter aftale med Cille Buch.

Ophavsret: