Om Nordsjællands Korskole

Fem af sognene i Fredensborg Provsti er gået sammen om at kunne tilbyde alle børn i alderen 6-14 år den allerbedste sangundervisning. Vi ønsker, at alle børn får mulighed for at lære at udtrykke sig gennem sin stemme, lære om musik og at få en masse gode oplevelser sammen med andre børn. Vi mener, at vi ved at samarbejde på dette felt kan finde de bedste medarbejdere og opnå det bedste musikalske resultat. Når det gælder børn og sang gælder det nemlig om at være mange. Kun når man er en god flok, klinger musikken rigtigt, som den skal, og det er langt sjovere og mere lærerigt for det enkelte barn at deltage musikalsk.

Tidligere har korsamarbejdet gået under betegnelsen Fredensborg Provstis Korsamarbejde. Nu er navnet ændret til Nordsjællands Korskole.

Korskolens formål

Nordsjællands Korskolens formål er...

 • at fremme sangglæden hos børn i alderen fra 6 år og opefter
 • at udbrede kendskabet til den danske sangskat
 • at optimere og fremme det enkelte barns sangevner
 • at fremme det enkelte barns evner til at indgå i en musikalsk sammenhæng
 • at fremme fællesskabet mellem korets medlemmer lokalt og i udveksling med andre kor
 • at fremme kendskabet til og deltagelsen i folkekirkens gudstjenester
 • at skabe et naturligt bindeled mellem den yngre og den ældre generation i menigheden

Teamet bag Nordsjællands Korskole

Temaet består af (fra venstre):

 • Jane Dagsgaard (producent)
 • Henrik Schröder (korleder børnekoret)
 • Cille Buch (korleder junior- og ungdomskoret)
 • Else-Marie Kristoffersen (organist)

 

Korrådet er korskolens bestyrelse

Korrådet ansætter medarbejdere, står for korets drift og beslutter på de 5 menighedsråds vegne, hvilke nye tiltag, der skal projekteres.

Korrådet består af 5 menighedsråds-medlemmer, én fra hvert sogn, provsten samt én af de 5 sognes præster, 5 organister, også én fra hvert sogn, projektets 2 korledere samt en producer og en kommunikationsmand.

Korenes kontaktpersoner

Korrådets sammensætning

Fredensborg Provsti

 • Provst Hans-Henrik Nissen (formand)
 • Provstisekretær Majbrit Schroller
 • Claus Due (kommunikation)

Asminderød/Grønholt Sogn

 • Grethe Romme
 • Keld Nicolaisen (suppleant)
 • Hedda Salomonsen (gejstligt medlem)
 • Else-Marie Kristoffersen (næstformand og organist i Asminderød kirke og Fredensborg slotskirke)

Humlebæk Sogn

 • Hans Ole Skovsgård
 • Jette Schmidt (suppleant)
 • Charlotte Ellermann (kontaktpræst)
 • Erik Rølling (organist i Humlebæk kirke)

Hørsholm Sogn

 • Marianne Møller
 • Jens Ring (suppleant)
 • Nina Raunkjær (kontaktpræst)
 • Erik Hildebrandt-Nielsen (organist i Hørsholm kirke)

Karlebo Sogn

 • Ingelise Lorenzen
 • John Selch Andersen (suppleant)
 • Jørgen Jensen Sejergaard (kontaktpræst)
 • Bibi Toft (organist i Karlebo, Nivå og Egedal kirke)

Rungsted Sogn

 • Asbjørn Asbjørnson
 • Alla Lund (suppleant)
 • Hans-Henrik Nissen (provst og formand)
 • Alla Lund (organist i Rungsted kirke)         

Korledere og producer

 • Cille Buch (juniorkor og ungdomskor)
 • Henrik Schrøder (børnekorene)
 • Jane Dalsgaard (producer og adm. medarbejder)

Huskomponist Jakob Høgsbro

Komponist, Dirigent, Saxofonist, musiker og teambuilder.

Jakob har komponeret musik for børnekor: "Tro, håb og lakridskonfekt", "Ubetinget skrigepligt", "Hvem laver mine lektier?" og "Hej sjulla hop sjulla bare tæer". Jakob skal i sin funktion som huskomponist for Fredensborg Provstis Korsamarbejde komponere ny musik dedikeret specielt til korene.

Projektet er støttet af: Augustinusfonden, Statens Kunstfond

Ophavsret: