Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Privatlivspolitik

Når man benytter vores hjemmeside

Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og gør brug af hjemmesidens tjeneste for tilmelding til Børne- Junior og Koncertkor samt betaling heraf. Hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, bliver uddybet nedenfor.

Indsamling af personlige oplysninger

Du vil altid blive informeret, inden vi indsamler personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, kan være følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om du anvender computer, tablet eller mobiltelefon og geografisk placering.

I det omfang du giver udtrykkeligt samtykke og selv indtaster informationerne, behandler vi desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger og øvrige oplysninger. Det kunne være i forbindelse med tilmelding til aktiviteter eller ved køb af aktiviteter.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer, at opsamling og videregivelse af adfærdsoplysninger på vores hjemmeside ikke bryder med den besøgendes grundlæggende rettigheder. Man kan til en hver tid fravælge, at denne videregivelse sker ved at ændre indstillinger for 3. parts cookies under vores cookiepolitik.

Det er op til dig, om du vil afgive personlige oplysninger til os. Vi indsamler oplysningerne for eksempelvis at kunne sende dig nyhedsbreve, og give dig mulighed for at tilmelde dig arrangementer eller købe billetter til arrangementer, samt andre oplysninger om vores services og virksomhed.

Vi bruger kun dine personlige oplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage e-mails eller andre informationer fra os. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt har samtykket til det.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles alene personoplysninger i form af IP-adresse, samt adfærd (klik på forskellige undersider på hjemmesiden). Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger

Vi videregiver indirekte og direkte personoplysninger til bl.a. Google. Dette selskab er beliggende i USA. Det er verificeret, at alle er en del af EU's certificeringsaftale "Privacy Shield", som sikrer, at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU lovgivning.

Google tjenester som omfatter bl.a. YouTube og Google Analytics- klik på linket og læs nærmere om den respektive datapolitik.

Links til andre hjemmesider

På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider og samarbejdspartnere. Fredensborg Provsti kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af andre virksomheder og organisationers hjemmesider eller for deres håndtering i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

Brug af cookies

Når du besøger vores hjemmeside, vil vi gerne give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Det gør vi bl.a. ved hjælp af cookies. Vi anvender cookies til at undersøge, hvordan du som bruger benytter hjemmesiden, så vi kan forbedre den. De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan som udgangspunkt ikke spores til en navngiven bruger. Hvordan vi håndterer brugen af cookies, kan du læse i vores cookie-politik.

Når man benytter vores kontaktformular på hjemmesiden

Formål

Når man benytter en kontaktformular på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer at den besøgendes selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Der ud over beder vi om en besked, der kan uddybe hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver med samtykke.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger der afgives vil ikke blive hverken videregivet eller overdraget uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger

Hvis der på baggrund af henvendelsen skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret til og med sæsonens afslutning.

Automatisk afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til

Vi benytter os af en række eksterne virksomheder og services, som behandler personoplysninger på vores vegne. Disse er databehandlere for os. For alle vores databehandlere gælder det, at vi har indgået databehandleraftaler, der sikrer, at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges.

Vi samarbejder udelukkende med databehandlere som er beliggende i EU/EØS, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande.

I visse tilfælde kan vi under legitim interesse og/eller retlig forpligtelse videregive personoplysninger til eksterne virksomheder. Det kunne være Kirkeministeriet, borger.dk, SKAT og andre offentlige myndigheder. Fælles for disse gælder, at de selv bliver dataansvarlige for de personoplysninger, de modtager fra os, da de selv bestemmer formål mv.

Brug af fotos

Fredensborg Provsti gør opmærksom på, at vi til arrangementer og gudstjenester i provstiet tager billeder og/ eller optager video til brug på hjemmesiden, Facebook og andre publikationer, som provstiet udgiver. I enkelte tilfælde kan det også være under andre kirkelige handlinger, dog ikke uden forudgående skriftlig accept fra de involverede.

Såfremt man ikke ønsker at optræde i kirkeligt regi eller offentligt i de nævnte medier, kan man gøre fotografen opmærksom herpå.

Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op og opfylder persondataforordningen.

Periode for opbevaring

Dine informationer opbevares i det tidsrum, som lovgivningen tillader. Vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af informationens karakter og hensigten med opbevaringen. Der kan derfor ikke angives en specifik tidshorisont for, hvornår oplysningerne slettes.

Den registreredes rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har indsamlet om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har desuden ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov for det. 

Hvis man ved eller har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om en selv, har man en række rettigheder i forhold til behandlingen. De enkelte rettigheder er uddybet herunder.

Skulle man vælge at gøre en af sine rettigheder gældende, eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om en selv, skal man rette henvendelse via e-mail på fredensborg.provsti@km.dk. Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten - for at sikre, at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende - igangsætter vi processen.

Retten til indsigt

Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om en selv. Såfremt vi behandler personoplysninger om personen, udleverer vi gennemsigtig information om disse samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse

Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves, vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Retten til at bede om begrænsning

Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning

Man har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver kirken ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse

Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet

Man har ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger man selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage

Man er altid velkommen til at henvende sig til Fredensborg Provsti, hvis man har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af sine personoplysninger. Hvis man ikke er tilfreds med vores svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside

Ejer- og kontaktoplysninger:

Fredensborg Provsti
Bolbrovej 15
2960 Rungsted Kyst

CVR-nr.: 21318332

E: fredensborg.provsti@km.dk

 

Opdatering af vores persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik er version 1.0 og er gældende fra 25. maj 2018.

Historik over ændringer til persondatapolitikken fremgår herunder.