Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Provstiudvalgets opgaver

Provstiudvalgets opgaver er beskrevet i bekendtgørelse om provstiudvalgenes virksomhed og i lov om folkekirkens økonomi. Hovedpunkterne er, at provstiudvalget godkender kirke- og præstegårdskassernes regnskaber efter foretagen uvildig revision af provstirevisor og godkender kirke- og præstegårdskassernes budgetter. 

Provstiudvalget afholder budgetsamråd for alle menighedsråd i en kommune, hvor der forhandles om en fælles udgiftspolitik og prioritering af større projekter som f.eks. restaureringsopgaver, anskaffelser og bygningsvedligeholdelse.

Provstiudvalget meddeler det samlede beløb for den kirkelige ligning til den kommunale forvaltning. Kirkeskatteprocenten fastsættes af byrådet. Der er det bedst tænkelige samarbejde mellem Hørsholm- og Fredensborg kommuner og Fredensborg provstiudvalg.

Provstiudvalget har tilsyn med at menighedsrådenes administration og forvaltning er i overensstemmelse med gældende love og regler. Provstiudvalget skal udtale sig i sager, hvor menighedsråd ønsker at købe eller sælge ejendom, hvor de ønsker at opføre eller nedrive ejendomme og ved istandsættelses- og ombygningsarbejder, der kræver stiftsøvrighedens godkendelse.

Provstiudvalget holder ved provsten og provstiudvalgets bygningskyndige provstesyn hvert fjerde år over alle kirker og bygninger, som ejes af menighedsrådene.

Provstiudvalgets medlemmer vælges hvert fjerde år af menighedsrådsmedlemmerne i provstiet. Provstiudvalget kan have mellem 4-8 valgte medlemmer, en af provstiets præster samt provsten, der er født medlem. Provsten er forretningsførende medlem.

Forretningsorden for Fredensborg Provstiudvalg

Provstiudvalget

Udvalget består af provsten og repsæsentanter fra hvert af provstiets syv sognes menighedsråd. Dertil en valgt sognepræst fra et af provstiets sogne. Formand og næstformand vælges blandt provstiudvalgets medlemmer.

Formand

Provst

Hans-Henrik Nissen

Næstformand

Rungsted Sogn

Birgit Willumsen Veng

Asminderød Sogn

Peter Hansen


Grønholt Sogn

Egon Frandsen


Humlebæk Sogn

Birgitte Mouritzen


Hørsholm Sogn

Edel Søndergaard

 


Karlebo Sogn

Ellen Rosenstand Ladhøj


Kokkedal Sogn

Jørgen Liljehult-Kristensen

 


Præsterepræsentant

Dorte Fabrin Beltoft

 

Bygningssagkyndig:
Kjeld Sivertsen
Rådgivende Ingeniørfirma FRI
Telefon: 4914 0487
E-mail: ingksivertsen@gmail.com
www.kjeld-sivertsen.dk

 

Bygningsrådgiver ved større anlægsarbejder:
Keld Fritzbøger
Rådgivende ingeniørvirksomhed
Telefon: 4011 1274
E-mail: keld.f@hotmail.com