Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Provstiudvalgets opgaver

Provstiudvalgets opgaver er beskrevet i bekendtgørelse om provstiudvalgenes virksomhed og i lov om folkekirkens økonomi. Hovedpunkterne er, at provstiudvalget godkender kirke- og præstegårdskassernes regnskaber efter foretagen uvildig revision af provstirevisor og godkender kirke- og præstegårdskassernes budgetter. 

Provstiudvalget afholder budgetsamråd for alle menighedsråd i en kommune, hvor der forhandles om en fælles udgiftspolitik og prioritering af større projekter som f.eks. restaureringsopgaver, anskaffelser og bygningsvedligeholdelse.

Provstiudvalget meddeler det samlede beløb for den kirkelige ligning til den kommunale forvaltning. Kirkeskatteprocenten fastsættes af byrådet. Der er det bedst tænkelige samarbejde mellem Hørsholm- og Fredensborg kommuner og Fredensborg provstiudvalg.

Provstiudvalget har tilsyn med at menighedsrådenes administration og forvaltning er i overensstemmelse med gældende love og regler. Provstiudvalget skal udtale sig i sager, hvor menighedsråd ønsker at købe eller sælge ejendom, hvor de ønsker at opføre eller nedrive ejendomme og ved istandsættelses- og ombygningsarbejder, der kræver stiftsøvrighedens godkendelse.

Provstiudvalget holder ved provsten og provstiudvalgets bygningskyndige provstesyn hvert fjerde år over alle kirker og bygninger, som ejes af menighedsrådene.

Provstiudvalgets medlemmer vælges hvert fjerde år af menighedsrådsmedlemmerne i provstiet. Provstiudvalget kan have mellem 4-8 valgte medlemmer, en af provstiets præster samt provsten, der er født medlem. Provsten er forretningsførende medlem.

Forretningsorden for Fredensborg Provstiudvalg

Provstiudvalget fra 1. november 2021

Fredensborg Provstiudvalg fra 1. november 2021 til 31.10.2025.

Det nye provstiudvalg konstituerer sig på PU-mødet den 10. november 2021. 

Hans-Henrik Nissen Provst/Formand
Birgitte Høeg Mouritzen Næstformand
Maria Le Klint Gejstligt medlem
Susanne Schwartz Askirk PU-medlem
Ellen Ladhøj PU-medlem
Erik Hellbrandt PU-medlem
Jørgen Jørgensen PU-medlem
Peter Hansen PU-medlem
Hans Mørk Janus PU-medlem
Majbrit Schroller Provstisekretær

 

Repræsentant til Stiftrådet i Helsingør stift fra 1.11.2021 - 30.10.2025

Claus Johan Due Jensen Stiftsrådsrepræsentant
   
Provstiets synsmand.  
Flemming Bligaard Pedersen Synsmand