PU-INFO

PU-INFO er direktiver udarbejdet af provstiudvalget som retningsgivende for alle sognene i provstiet.

PU-INFO nr. 1 Anlæg og Opsparing
PU-INFO nr. 2 Besparelse på udført anlægsarbejde
PU-INFO nr. 3 Anvendelse af Frie Midler
PU-INFO nr. 4 5%-midler
PU-INFO nr. 5 Syn og Budget
PU-INFO nr. 6 Honorar til Formand
PU-INFO nr. 7 Honorar til Kontaktperson
PU-INFO nr. 8 Honorar til valgt Kasserer
PU-INFO nr. 9 Honorar til Kirkeværge
PU-INFO nr. 10 Underskrift ved henvendelser

Ophavsret: